Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis

ZápisDatum konání:
1.3.2016

Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace, 798 28 Mořice 1

Zápis dětí do Mateřské školy v Mořicích na školní rok 2016/2017

Proběhne:

v úterý 1. března 2016, od 8. 00 do 16. 00 hodin

 

K zápisu přijde zákonný zástupce s dítětem, pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte. K zápisu je nutné přinést:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Očkovací průkaz

K zápisu vyplňte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Děti budou přijímány rozhodnutím ředitelky školy na základě stanovených Kritérií přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

V případě volných kapacit mateřské školy může být přijato dítě k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Kontakt na MŠ 582 388 347.

V případě, že počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy, bude ředitelka školy při vydávání rozhodnutí o přijetí dětí postupovat podle kritérií.

Kritéria jsou dostupná na webových stránkách MŠ Mořice nebo na nástěnce v MŠ Mořice.

Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem o řádném očkování dítěte (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání platném znění. V případě odvolání je možnost žádost podat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

Co by mělo dítě umět při nástupu do mateřské školy?

Dítě tříleté:

 • Obléknout se a svléknout s pomocí dospělého
 • Najíst se lžící
 • Pít z hrnku
 • Umýt si ruce mýdlem, utřít si ruce do ručníku s pomocí dospělého
 • Použít WC
 • Nazouvat papuče i s pomocí dospělého
 • Smrkat směrem ven s pomocí dospělého
 • Chodit po schodech s doprovodem

Starší děti:

 • Samostatně se obléknout a svléknout
 • Samostatně se najíst lžící i příborem
 • Pít z hrnku
 • Umývat si správné ruce mýdlem, a správně se utírat do ručníku
 • Samostatně používat WC
 • Samostatně nazouvat papuče
 • Samostatně smrkat směrem ven
 • Vyjádřit přání, dotaz, ....

 

 Informace k zápisu


2. 4. Erika

Zítra: Richard

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

057112