Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Plánované akce na květen

Datum konání: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017

4. 5. Divadlo  O čarovném kouzelníkovi a jeho kamarádech

Výchova kultivovaného diváka

Účast dětí na Hanáckém divadelním Máji ve spolupráci s Měst KS V Němčicích nad Hanou

 

10. 5. Den stromů a Den Země

Vycházka na Mokroš, pozorování, enviromentální výchova

 

11. 5. Zápis dětí do Mateřské školy Mořice od 8 00 do 15 00 hodin

Kritéria k nahlédnutí na Webu MŠ, na Úřední desce v MŠ

 

24. 5. Jarní besídka pro všechny maminky, babičky, tety a kamarádky dětí ke Dni matek. Zveme všechny tatínky i dědečky a strýčky a přátele dětí.

Téma: Maminko má milá…..

Dle počasí bude upřesněno na nástěnce MŠ.

Výlet do Vitčického lesa

Enviromentální výchova, pozorování jarní přírody, vůně lesaPlánované akce na duben

Datum konání: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017

4. 4. Fotografování dětí

 

12. 4. Setkání s pejskem Benem

Pečujeme o svého mazlíčka, vyprávění o tom, jak se starat s láskou o živé zvířátko.

 

18. 4. Velikonoční dílnička pro děti a rodiče

Zahájení sběrové akce

„Pomozme dětem sběrem starého papíru“

Kontejner bude přistaven na zahradě školy.

Kdo z občanů má zájem tuto akci podpořit a chce odvézt starý papír, může se přihlásit přímo u ředitelky MŠ Mořice.

Za dobrovolné dary při sběru papíru děkujeme.

 

18. 4. Logopedická prevence v MŠ Mořice s odbornou logopedkou

 

19. 4. na návštěvě u pana truhláře Petra Klapila v jeho truhlářské dílně 

Vyprávění o dřevě a o tom, jak si udělat svého kamaráda z polínka dřeva

 

25. 4. Setkání s kočičkou Micinkou a její rodinkou, vyprávění o chovu koček s pozorováním mláďat, povídání si o krmení zvířátek, i o tom, co musí chovatel doma mít, aby si takové zvířátko mohl přivézt domů.

 

26. 5. Projekt Zdravý úsměv

 

30. 4. Slet malých čarodějů a čarodějnic Na kopci u Zámku

Začátek v 16.00 hodin ve spolupráci s OÚ Mořice a HasičiPlánované akce na březen

Datum konání: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017

16. 3. Výlet do Vitčického lesa

 

17. 3. Zdravý úsměv

Pořad věnovaný čištění zubů a péče o ústní hygienu aneb Zubního kazu se nebojíme!

 

21. 3. Vítání Jara a Otvírání žabích tůní spojeno s jarní vycházkou na Mokroš

Pozorování ptáků z návratu z teplých krajů v přírodě

 

23. 3. Jaro dělá pokusy s dětmi a rodiči

Dílnička se zahrádkou spojena s krátkým vystoupením dětí pro přátele školičky.Plánované akce na únor

Datum konání: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017

3. 2. Karnevalový den ve školičce

Děti si přinesou masky a prožijí veselé dopoledne s maskami

 

5. 2. Karneval pro děti a jejich rodiče ve spolupráci s Obecním úřadem, rej masek začíná ve 14.00 hodin

 

8. 2. Setkání s divadlem v Němčicích nad Hanou a výchova kultivovaného diváka

Pohádka O princezně Solimánské odjezd v 8.10 hod

 

16. 2. v 10.15 hodin vyšetření očí dětí pro objednané děti s MUDr. Královou

 

24. 2. Kroužek angličtiny

Oznámení rodičům

S Petrou bude probíhat Angličtina ve druhém pololetí v pátek v pravidelném čase, z důvodu změny rozvrhu Petry Gojišové.

 

 

27. 2. Setkání rodičů předškoláků se zástupci ZŠ v Němčicích nad Hanou a ZŠ Nezamyslice, rodiče se dozví důležité informace se zaškolení dětí do prvního ročníku základní školy.

 

 

28. 2. Setkání s pejskem Benem a sledování proměny ze štěněte na dospělého psa.

Chovatelská abeceda a ochrana zdraví dětí při setkání s neznámým zvířetem.

 

Poutavé povídání o tom, jak máme pečovat o domácího mazlíčka s doporučením lékaře a chovatelky v praxi. Prožitkové učení v mateřské škole.Rozhodnutí o přijetí

Datum konání: 30. 1. 2017

RozhodnutíPlánované akce leden

Datum konání: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017

DO 10. 1. 2017 PROSÍM UHRAĎTE ŠKOLNÉ A STRAVNÉ!

 

2. 1. Zahájení provozu MŠ

Rodiče si mohou nechat objednat vyšetření očí dětí (150,- Kč).

Termín návštěvy MUDr. Králové bude upřesněn (jen pro objednané děti).

 

9. 1. Školička nanečisto v ZŠ Němčice nad Hanou

Setkání předškolních dětí v Němčicích nad Hanou s bývalými předškoláky a paní učitelkou, která je přivítá u zápisu.

 

10. 1. Školička nanečisto v ZŠ Nezamyslice

Setkání předškolních dětí ve spádové obci v Nezamyslicích v 8.30 hodin.

Děti mají možnost se setkat v prostředí školy se svými vrstevníky, mají možnost poznat školní prostředí a osobně poznat paní učitelku, která je přivítá u zápisu.

Děti mají možnost si vyzkoušet v prostředí třídy jednotlivé aktivity, které pro předškoláky ZŠ v Nezamyslicích připravila.

 

Plánujeme divadlo ve spolupráci s Měst. KS Němčice nad Hanou odjezd v 8.30 hod

 

25. 1. Projekt Zdravý úsměv

 

Každý čtvrtek probíhá kroužek angličtiny s PetrouČlánek Cesta

Datum konání: 16. 12. 2016

Článek o MŠ z občasníku Cesta

V mateřské škole Mořice je dětem moc dobře. Kolektiv dětí je smíšený, od dvou do šesti let věku. O radostnou atmosféru a výchovu se starají Mgr. Alena Řezáčová, Bára Vinklerová a nově Marcela Klapilová, v pozici chůvy.

Díky podpoře Obecního úřadu Mořice a zastupitelů obce se podařilo několik vylepšení v interiéru školičky. Od září si děti mohou hrát na novém koberci a bezpečnost dětí doplnilo zabezpečení budovy zvonkovým videosystémem. Je to nemalá částka z rozpočtu školy, která byla vynaložena. Také byl z části doplněn nábytek pro hry dětí a nové funkční zábradlí.

Spolupráce s rodiči dětí je výborná. Svědčí o tom již tři dílničky, které byly zaměřené na Jablíčkové pečení, Heloudýň spojenou s výstavkou o nejkrásnější dýni a veselé strašidýlko a Podzimní jarmarkové tvoření. A to není vše z bohatého programu naší školy.

Naštívili jsme několik dětských divadelních představení ve spolupráci s Měst. KS v Němčicích nad Hanou. Byli jsme na návštěvě v ZŠ Nezamyslicích, podívat se, jak se daří našim bývalým prvňáčkům. Setkali jsme se i s dětmi, které chodí nyní do první třídy ZŠ v Němčicích a ještě loni patřily k předškolákům. Vedou si všichni úspěšně.  Zapojili jsme se do projektu Bezpečně na cestě. Spolupráce s místním oddělením Policie ČR je výborná. Pan policista se dětem líbil a velmi poutavě vyprávěl, jak se mají chovat v různých životních situacích. Posluchači si odnesli vědomosti, které mohou zachránit i život. Toto téma rozšířil projekt první pomoci ve spolupráci s ČČK v Prostějově a paní ředitelkou Ing. Černochovou. Pestrý výchovně vzdělávací program školy doplnila každý čtvrtek angličtina s Petrou, kde si hrajeme, cvičíme, kreslíme, mluvíme i zpíváme. Navštívil nás pan myslivec Milan Václavíček, který velmi poutavě povyprávěl o tom, jak se žije zvířátkům, rostlinám a stromům  v lese a také nás poučil o zásadách správného chování v přírodě, jak dbát o svou bezpečnost a čeho se v lese vyvarovat.

Mořická školička byla v roce 2016 zařazena do sítě škol spolupracujících s Mensou ČR a také byly děti velmi úspěšně testovány. Jsme zapojeni do projektu Česko čte dětem, v Mořicích i ve spolupráci se seniory. Mořické děti byly u vítání nejmenších občánků, pouštěly draky na Drakiádě, opět ve spolupráci s rodiči a OÚ.

Sportovní oblast dětí rozvíjíme i v plaveckém výcviku, tentokrát v Plavecké škole Vyškov. Podzimní rozloučení s Mokrošem se uskutečnilo ve znamení Zamykání žabích tůní. Pomáhal při tom vodníček Mokrášek. Na stránkách naší školy uvidíte, že každá žabka už spí. Proběhlo nejen sportování, ale i enviromentální výchova, zaměřená na poznávání života v přírodě. Došlo i na rýmování básniček. Měli jsme letos několik setkání s chovateli. Posledním byl chovatel Adámek Šášek, který přinesl dětem ukázat, jak se dají doma chovat šneci. Co nás ještě čeká? Výstavka dětských prací ve spolupráci s místními hasiči, předvánoční dílnička zaměřená na zdobení perníčků, Mikulášská návštěva, setkání s mořickými seniory, pro které připravujeme krátké vystoupení, vánoční besídka a nejdůležitější věc – rozbalování dětských dárků, vystoupení na návsi u Kaple Sv. Martina 24. 12. ve 14 hodin s Živým betlémem. Na vše se připravujeme a těšíme.

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, příznivcům i přátelům naší školičky za spolupráci a do Nového roku přejeme VŠEM mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody.

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka školy, Bára Vinklerová, učitelka a Marcela Klapilová, chůvaPlánované akce prosinec

Datum konání: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016

1. 12. Přišel k nám Mikuláš aneb školkové peklíčko

Setkání s Mikulášem, andělem, čertem a nadílka pro děti.

 

4. 12. Rozsvícení stromečku ve spolupráci s OÚ Mořice

Setkání na návsi v Mořicích v 17. 00 hodin

 

5. 12. Plavání Vyškov

 

14. 12. Babičko, dědečku, vyprávěj…..

Setkání se seniory ve spolupráci s OÚ Mořice v hasičské zbrojnici

Krátké recitační vystoupení dětí doplněné vánočními koledami

 

20. 12. Vánoční dílnička pro rodiče a děti, spojeno s vánoční besídkou a zdobením perníčků

 

24. 12. Živý BETLÉM ve 14.00 hodin sraz v 13.30 hod v MŠ Mořice

Vystoupení nejen pro rodiče.

Spojení tradic se současností. Vánoce v Mořicích, Vánoce v obci Mořice.Plánované akce listopad

Datum konání: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016

2. 11. Na návštěvě v zahrádce paní Marcelky

Pozorování podzimních prací na zahradě, barvy podzimu a příprava přírody na zimu.

 

8. 11. Zamykání žabích tůní Projekt Mokroš

Setkání s Mořickým vodníkem a povídání o tom, proč žáby chodí na zimu spát.

 

14. 11. Setkání se šnekem Šrekem

Pracovní dílnička pro děti a rodiče

Vyrábíme výrobky na Předvánoční jarmark.

Péče o doma chované zvířátko a setkání s panem chovatelem Adamem Šáškem

Náš malý kamarád, výchova a péče o domácího mazlíčka.

 

23. 11. Divadlo ve spolupráci s Měst kult. střediskem Němčice nad Hanou

Návštěva divadla v Němčicích, výchova kulturního diváka s širokým rozhledem.

 

28. 11. Návštěva knihovny v Němčicích nad Hanou“

 Oznámení o přijetí

Datum konání: 10. 10. 2016

Oznámení o přijetí
25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

017497