Mateřská škola Mořice
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Dodatečný zápis

Dodatečný zápisDatum konání:
14.8.2021
Datum ukončení:
30.9.2021

Dodatečný ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

do Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvkové organizace

proběhne

 27. srpna 2021

od 8 00 do 16 00 hodin v MŠ Mořice

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zpracování osobních údajů na žádosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 34 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění ) a správce údajů je bude zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro vedení správního řízení a uchovávat po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem a dle dalších platných právních předpisů.

Přihlášku je možno stáhnout na ms morice.cz

Aktuality – Formulář -   Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

·         Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře doručte do MŠ Mořice

·         Pokud si nemůžete stáhnout a vytisknout Žádost o přijetí do MŠ Mořice, je možné ji vyzvednout přímo v kanceláři ředitelky školy po telefonické domluvě

na telefonu: 777 60 40 25.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky školydne 1. 9. 2021 v době od 10 00 hodin do 12 00 hodin.

 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na www.stránkách školy a vývěsce školy pod registračními čísly. Registrační číslo žádosti Vám bude zasláno e mailem nebo SMS zprávou.

 

 

1. září 2021v 16 00 hodin proběhne informativní schůzka s ředitelkou MŠ, kde budou zákonným zástupcům nově přijatých dětí poskytnuty všechny důležité a aktuální informace pro školní rok 2021/2022.

 

 

 

Kritéria přijímání dětí:

Viz příloha/podrobně/

1.     Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky s trvalým pobytem v Mořicích.

2.     Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) s trvalým pobytem v Mořicích.

3.     Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 s trvalým pobytem v Mořicích.

4.     Děti – povinné předškolní vzdělávání nebo mají odklad školní docházky bez trvalého pobytu v Mořicích.

5.     Děti ve věku od 3 do 6 let (řazeno od nejstarších) bez trvalého pobytu v Mořicích.

6.     Děti podle věku od nejstarších – narozených od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 bez trvalého pobytu v Mořicích.

Podání žádosti:

1.     Do datové schránky školy: nx4ku5u

2.     E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): skolka@morice.cz

3.     Poštou: MŠ Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace Mořice 1, 798 28

4.     Osobní podání: zákonný zástupce může vhodit do schránky MŠ vyplněné dokumenty dne 27. 8. 2021 – od 8.00 do 16.00 hodin.

Nutné doložit do mateřské školy:

1.     Žádost k předškolnímu vzdělávání. Stáhnout: Žádost k předškolnímu vzdělávání

2.     Čestné prohlášení k očkování. Stáhnout: Čestné prohlášení k očkování

3.     Kopii očkovacího průkazu.

4.     Kopii rodného listu.

Dodatečné informace:

  • místo trvalého pobytu bude ověřeno
  • registrační číslo bude přiděleno po doručení žádosti a bude zasláno na váš telefon SMS zprávou.
  • pro děti narozené 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 je docházka do mateřské školy povinná.
  • rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 10. 6. 2021 pod registračním číslem

S dotazy se můžete obrátit telefonicky na ředitelku školy:

telefon: 582 388 34, mobil:7777604025

AktualityDodatečný Zápis do MŠ Mořice