Mateřská škola Mořice

 

Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace, Mořice 1, 798 28 Mořice se nachází na okraji obce a jejím zřizovatelem je Obec Mořice. Mateřská škola byla otevřena v roce 1973. Je právním subjektem se zařazením do sítě škol od 1. 7. 2003. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Haná a nedaleko se nachází biocentrum Mokroš, jedinečný přírodní areál, kde se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, což odráží enviromentální zaměření mateřské školy.

Škola je jednotřídní a sídlí v patrové budově. V přízemí se nachází prostor pro hry dětí, v prvním patře herna a oddělená lehárna pro odpočinek dětí. Kapacita mateřské školy je 16 dětí. Prostory jsou dostatečně velké a odpovídají zdravotně hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní výchovu.

Úplata za pobyt a vzdělání v mateřské škole se stanovuje na 200,- Kč. Děti, které navštěvují 5 dní v měsíci, platí 135,- Kč.

Součástí MŠ je školní stravovna, strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole v Nezamyslicích. Úplata za celodenní stravování činí 32,- Kč (strávníci 3-6 let), 34,- Kč (strávníci 7-10 let). Součástí mateřské školy je i přilehlá Motýlí zahrada s herními prvky, pískovištěm a dopravním hřištěm, která skýtá možnosti pro relaxaci a hry dětí na čerstvém vzduchu.

 

 

PF 2017

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé MŠ Mořice,

děkujeme Vám za spolupráci v roce 2016. 

Přejeme Vám krásné prožití Vánoc, bohatou nadílku pod stromečkem a v novém roce 2017 Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a spoustu splněných přání.

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka školy

a kolektiv pracovnic:

Bára Vinklerová, učitelka

Marcela Klapilová, chůva

PF 2017.jpg

 

Článek o MŠ z občasníku Cesta

V mateřské škole Mořice je dětem moc dobře. Kolektiv dětí je smíšený, od dvou do šesti let věku. O radostnou atmosféru a výchovu se starají Mgr. Alena Řezáčová, Bára Vinklerová a nově Marcela Klapilová, v pozici chůvy.

Díky podpoře Obecního úřadu Mořice a zastupitelů obce se podařilo několik vylepšení v interiéru školičky. Od září si děti mohou hrát na novém koberci a bezpečnost dětí doplnilo zabezpečení budovy zvonkovým videosystémem. Je to nemalá částka z rozpočtu školy, která byla vynaložena. Také byl z části doplněn nábytek pro hry dětí a nové funkční zábradlí.

Spolupráce s rodiči dětí je výborná. Svědčí o tom již tři dílničky, které byly zaměřené na Jablíčkové pečení, Heloudýň spojenou s výstavkou o nejkrásnější dýni a veselé strašidýlko a Podzimní jarmarkové tvoření. A to není vše z bohatého programu naší školy.

Naštívili jsme několik dětských divadelních představení ve spolupráci s Měst. KS v Němčicích nad Hanou. Byli jsme na návštěvě v ZŠ Nezamyslicích, podívat se, jak se daří našim bývalým prvňáčkům. Setkali jsme se i s dětmi, které chodí nyní do první třídy ZŠ v Němčicích a ještě loni patřily k předškolákům. Vedou si všichni úspěšně.  Zapojili jsme se do projektu Bezpečně na cestě. Spolupráce s místním oddělením Policie ČR je výborná. Pan policista se dětem líbil a velmi poutavě vyprávěl, jak se mají chovat v různých životních situacích. Posluchači si odnesli vědomosti, které mohou zachránit i život. Toto téma rozšířil projekt první pomoci ve spolupráci s ČČK v Prostějově a paní ředitelkou Ing. Černochovou. Pestrý výchovně vzdělávací program školy doplnila každý čtvrtek angličtina s Petrou, kde si hrajeme, cvičíme, kreslíme, mluvíme i zpíváme. Navštívil nás pan myslivec Milan Václavíček, který velmi poutavě povyprávěl o tom, jak se žije zvířátkům, rostlinám a stromům  v lese a také nás poučil o zásadách správného chování v přírodě, jak dbát o svou bezpečnost a čeho se v lese vyvarovat.

Mořická školička byla v roce 2016 zařazena do sítě škol spolupracujících s Mensou ČR a také byly děti velmi úspěšně testovány. Jsme zapojeni do projektu Česko čte dětem, v Mořicích i ve spolupráci se seniory. Mořické děti byly u vítání nejmenších občánků, pouštěly draky na Drakiádě, opět ve spolupráci s rodiči a OÚ.

Sportovní oblast dětí rozvíjíme i v plaveckém výcviku, tentokrát v Plavecké škole Vyškov. Podzimní rozloučení s Mokrošem se uskutečnilo ve znamení Zamykání žabích tůní. Pomáhal při tom vodníček Mokrášek. Na stránkách naší školy uvidíte, že každá žabka už spí. Proběhlo nejen sportování, ale i enviromentální výchova, zaměřená na poznávání života v přírodě. Došlo i na rýmování básniček. Měli jsme letos několik setkání s chovateli. Posledním byl chovatel Adámek Šášek, který přinesl dětem ukázat, jak se dají doma chovat šneci. Co nás ještě čeká? Výstavka dětských prací ve spolupráci s místními hasiči, předvánoční dílnička zaměřená na zdobení perníčků, Mikulášská návštěva, setkání s mořickými seniory, pro které připravujeme krátké vystoupení, vánoční besídka a nejdůležitější věc – rozbalování dětských dárků, vystoupení na návsi u Kaple Sv. Martina 24. 12. ve 14 hodin s Živým betlémem. Na vše se připravujeme a těšíme.

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, příznivcům i přátelům naší školičky za spolupráci a do Nového roku přejeme VŠEM mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody.

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka školy, Bára Vinklerová, učitelka a Marcela Klapilová, chůva

 

Výstavka drobných prací v hasičské zbrojnici v Mořicích a spolupráce MATEŘINKY S HASIČI

Naše „mateřinka“ přispěla svými drobnými výrobky dětí k obohacení podzimní výstavky ve spolupráci s SDH v čele s hlavní organizátorkou paní Klárou Fidrovou a panem Janem Fidrou.

Co děti z mateřské školy vyrobily?

Bylo toho hodně, čím potěšily oči návštěvníků.

Nejvíce však zaujaly kreslenými obrázky, vyrobenými čerty a Mikuláši, dále výstavku obohatily vyrobené stromečky, vystřižení kapři, vánoční hvězdičky s krásnými ozdobami.

Zimní motivy děti využily i k tvoření obrázků, nezapomněly na sněhuláky a jiné dětské motivy, které přispěly k pěkné atmosféře výstavy.

Jsme moc rádi, že na výstavce můžeme prezentovat výtvarné představy našich nejmenších školáčků již podruhé.

                                                                                                                          Mgr. Alena Řezáčová

 

 

Živý Betlém 2016 

IMG_4021.jpg

Další fotografie p. Rudyka, kronikáře obce, se zobrazí po kliknutí na obrázek výše

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Aktuality

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Email: skolka@morice.cz

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

014878