Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace, Mořice 1, 798 28 Mořice se nachází na okraji obce a jejím zřizovatelem je Obec Mořice. Mateřská škola byla otevřena v roce 1973. Je právním subjektem se zařazením do sítě škol od 1. 7. 2003. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Haná a nedaleko se nachází biocentrum Mokroš, jedinečný přírodní areál, kde se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, což odráží enviromentální zaměření mateřské školy. Škola pravidelně vyjíždí do Vitčického lesa, kde plníme úkoly, které jsou zaměřené na ochranu přírody, EVVO, spolupracujeme v této oblasti s místními  spolky (ochranáři, chovateli drobného zvířectva, Hasiči, sportovci, Klubem Šikovných ručiček, Seniory aj.)

Dále se mateřská škola zaměřuje na logopedickou přípravu dětí. Děti mají k dispozici proškolenou logopedickou odbornici s dlouholetou praxí.

Škola je se dvěma třídami a sídlí v patrové budově. V přízemí se nachází prostor pro hry dětí mladšího školního věku a výtvarná místnost. V prvním patře je herna pro děti předškolního věku, tělocvična a oddělená lehárna pro odpočinek dětí. Kapacita mateřské školy je 55 dětí. Prostory jsou dostatečně velké a odpovídají zdravotně hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hod. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní výchovu.

Úplata za pobyt a vzdělání v mateřské škole se stanovuje na 500,- Kč. 

Součástí MŠ je školní stravovna, strava je dovážena ze školní kuchyně při Základní škole v Němčicích nad Hanou. Úplata za celodenní stravování činí 40,- Kč (strávníci 3-6 let), 43,- Kč (strávníci 7-10 let). Součástí mateřské školy je i přilehlá Motýlí zahrada s herními prvky, pískovištěm a dopravním hřištěm, která skýtá možnosti pro relaxaci a hry dětí na čerstvém vzduchu. Na zahradě je zaveden i enviromentální záhon, kompostér a nádrž na dešťovou vodu, učíme tak děti k péči o rostliny a pozorujeme jejich vegetaci. 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023

57ED85F0-DE9E-467C-9EFE-9627C6360377.jpg

 

Návštěva Zámecké knihovny v Mořicích 2023 Knihovna.jpeg

 

HUDEBNÍ KONCERT PRO DĚTI

0A1590B2-1493-4006-A134-0AD9F9505A7E (1).jpg

 

 

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

070959