Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace, Mořice 1, 798 28 Mořice se nachází na okraji obce a jejím zřizovatelem je Obec Mořice. Mateřská škola byla otevřena v roce 1973. Je právním subjektem se zařazením do sítě škol od 1. 7. 2003. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Haná a nedaleko se nachází biocentrum Mokroš, jedinečný přírodní areál, kde se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, což odráží enviromentální zaměření mateřské školy. Škola pravidelně vyjíždí do Vitčického lesa, kde plníme úkoly, které jsou zaměřené na ochranu přírody, EVVO, spolupracujeme v této oblasti s místními  spolky (ochranáři, chovateli drobného zvířectva, Hasiči, sportovci, Klubem Šikovných ručiček, Seniory aj.)

Dále se mateřská škola zaměřuje na logopedickou přípravu dětí. Děti mají k dispozici dvě  proškolené logopedické odbornice s dlouholetou praxí.

Škola je jednotřídní a sídlí v patrové budově. V přízemí se nachází prostor pro hry dětí, v prvním patře herna a oddělená lehárna pro odpočinek dětí. Kapacita mateřské školy je 21 dětí. Prostory jsou dostatečně velké a odpovídají zdravotně hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní výchovu.

Úplata za pobyt a vzdělání v mateřské škole se stanovuje na 200,- Kč. 

Součástí MŠ je školní stravovna, strava je dovážena ze školní kuchyně při Mateřské škole v Nezamyslicích. Úplata za celodenní stravování činí 36,- Kč (strávníci 3-6 let), 38,- Kč (strávníci 7-10 let). Součástí mateřské školy je i přilehlá Motýlí zahrada s herními prvky, pískovištěm a dopravním hřištěm, která skýtá možnosti pro relaxaci a hry dětí na čerstvém vzduchu.

 

 

 

Návštěva myslivce

MŠ navštívil pan Milan Václavíček.

20190305_090509.jpg

Další fotografie se zobrazí po kliknutí na obrázek výše.

Karneval v Mořicích 2019

Spolupráce MŠ s obcí Mořice, Sokolem, sportovci a hasiči

SAM_4971.jpg

Další fotografie se zobrazí po kliknutí na obrázek výše.

 

Živý Betlém 2018

IMG_8814.jpg

Další fotografie se zobrazí po kliknutí na obrázek výše.

Sjezd rodáků 2018

DSCF3477.jpg

Další fotografie se zobrazí po kliknutí na obrázek výše.

Článek o MŠ z občasníku Cesta 2/2017

Mateřská škola Mořice má od nového školního roku novou paní učitelku Pavlínu Vránovou. Školka má v současnosti naplněnou kapacitu školy. Pro dvouleté děti je v pozici chůvy paní Marcela Klapilová. Mateřská škola plní ŠVP v plném rozsahu, zaměřuje se na rozvoj environmentální výchovy, ekologii, poznávání světa kolem nás. Děti podnikají vycházky do přírody v okolí školy a využívají Zahrady pěti smyslů, herní prvky na kopečku u Zámku, biotopu Mokroš, školní zahradu. Podnikají vycházky na stezkách v okolí řeky Hané. Zapojují svou zvídavost, postřeh, fantazii a vlastním prožitkem docházejí k poznávání světa. Mateřská škola spolupracuje s Hasiči, Klubem šikovných ručiček, Zámeckou knihovnou. Děti se podílejí na kulturním životě obce. Připravujeme pro děti besídky, výstavky, tvořivé dílničky pro děti a rodiče, sportovní olympiády, závody na koloběžkách. Spolupracujeme s MAS Hanácký venkov, místní akční skupinou. MŠ spolupracuje třetím rokem s Mensou ČR, zařazuje prvky NTC do denního programu, pracuje s nadanými dětmi a věnujeme se inkluzi. Snažíme se neustále vylepšovat interiér školy ve prospěch všech dětí. Jde nám o co nejradostnější a pohodovou atmosféru v průběhu pobytu dětí v mateřské škole. Zařazujeme hru a tvořivost jako hlavní součást dne, využíváme dětské zvídavosti a potřeby poznávat svět. Děti vedeme k tvořivému myšlení a aktivitě při hledání nového poznávání. Mateřská škola také udržuje lidové zvyky, tradice a obyčeje. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu. Školka spolupracuje s MěstKS v Němčicích nad Hanou a děti navštěvují i jejich kulturní akce. Spolupracujeme se ZŠ Němčice a ZŠ Nezamyslice. Děti mají možnost prožít některé výukové programy s dětmi z okolních škol a setkat se svými kamarády při kulturních vystoupeních i při výuce, např. při návštěvě předškoláků v prvních třídách. Děti mají možnost účastnit se různých výletů, výukových programů, projektů, koncertů a exkursí, které jsou přizpůsobené dětskému věku s možností hlubokého prožitku. MŠ Mořice spolupracuje i se seniory, připravujeme pro ně vystoupení a babičky a dědečkové se na oplátku zapojili do projektu Čteme dětem a pro děti.

Chceme poděkovat rodičům a prarodičům, obecnímu úřadu Mořice, Hasičům a všem sponzorům, kteří činnost mateřské školy podporují, kteří nám pomáhají zajistit pro všechny děti zajímavé, poutavé a skvělé aktivity.

Přejeme Vám všem radostné a šťastné Vánoce a těšíme se na Vás 24. prosince při setkání na návsi s vystoupením v Živém betlému.

Děkujeme zvlášť rodině Ing. Pavla Olšanského za materiální pomoc při vybavení školičky nábytkem a hračkami, panu Františku Vozihnojovi za dar v podobě hraček.

Chceme popřát také paní učitelce Báře Křižanové zdravé a krásné miminko.

Vám všem přejeme v novém roce 2018 pevné zdraví, štěstí a radostnou pohodu ve Vašich rodinách.

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka školy a kolektiv pracovnic

 Koláž fotek cesta 2.2017.jpg

29. 10. Silvie

Zítra: Tadeáš

Aktuality

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

038044