Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 10 15

Ročenka MENSA

Datum konání: 11. 3. 2019

Ročenka MENSA 2019Školička nanečisto ZŠ Němčice n/H

Datum konání: 6. 3. 2019

MŠ Mořice + ZŠ Němčice 002.jpg

MŠ Mořice + ZŠ Němčice 001.jpgPlánované akce na březen

Datum konání: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019

 1. 3. Zdravý úsměv

Pořad věnovaný čištění zubů a péče o ústní hygienu aneb Zubního kazu se nebojíme!

 

 1. 3. Přijde k nám myslivec

Pan Milan Václavíček nám poví, jak a proč máme v zimních měsících pečovat o

 zvířátka a ptáčky v lese, jak se máme chovat v přírodě, proč máme přírodu chránit a jiné důležité zajímavé

 věci. Co ještě nevíme, to se dozvíme…

 

 1. 3. Jedeme do divadla

Výchova kultivovaného diváka. Těšíme se na pohádku, o čem bude?

Dozvíme se na nástěnce ve školičce, čas bude upřesněn, dopravu nám zajistí Hasiči.

 

 1. 3. My jsme malí muzikanti

Pořad ve spolupráci s Knihovnou na Zámku v Mořicích a Andersenova KOUZELNÁ NOC

 

 1. 3. Noc s Andersenem bude upřesněno na nástěnce mateřské školy

můžeme si večer číst i o tom, jak je to v pohádce…..

Spaní ve školce s maminkou a tátou, proč ano a proč ne?

Ve školce se nebojíme, protože si v noci čteme, povídáme, hrajeme.

My se spolu radujeme, protože si notujeme.

My si všichni zpíváme, protože se rádi máme…

Vyprávíme pohádky, dáváme si hádanky.

Hrajeme si divadlo, koho by to napadlo?....

 

 1. 3. Výchova kultivovaného diváka: Pasáček vepřů

Pořad ve spolupráci s Měst Knihovnou v Němčicích nad Hanou a ZUŠ Němčice nad Hanou

 

 1. 3. Výlet do Vitčického lesa

Dle příznivých podmínek a počasí, bude upřesněno na nástěnce školy.

Batůžek s výbavou s sebou

 

 1. 3. Vítání Jara a Otvírání žabích tůní spojeno s jarní vycházkou na Mokroš

Pozorování ptáků z návratu z teplých krajů v přírodě, pozorování rostlin, stromů a keřů

 

 1. 3. Jaro dělá pokusy s dětmi a rodiči

Dílnička se zahrádkou spojena s krátkým vystoupením dětí pro přátele školičky.

 

 1. 3. Vítání občánků ve spolupráci s OÚ Mořice

 

    31. 3. Přijde k nám pan rybář Zdeněk Chalánek

Povídání o rybách i malinkých rybičkách v akváriu, o tom, kdo to žije u rybníka, v rybníce?

Kdo to létá nad rybníkem Mokrošem? Život kolem říčky Brodečky, kolem řeky Hané…

Proč máme mít před vodou respekt a jak se chránit, chovat v blízkosti vodních toků a proč a jak kamarádit s přírodou kolem vody?

Jací ptáčkové k nám přiletí z teplých krajin a proč máme vítat kukačku, která zakuká už brzy….Plánované akce na únor

Datum konání: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019

 1. 2. Karnevalový den ve školičce

Děti si přinesou masky a prožijí veselé dopoledne s maskami

 

 1. 2. Karneval pro děti a jejich rodiče ve spolupráci s Obecním úřadem, rej masek začíná ve 14.00 hodin

 

 1. 2. Setkání s divadlem v Němčicích nad Hanou a výchova kultivovaného diváka

Pohádka O princezně a trpaslíkovi odjezd v 8.10 hod

 

 1. 2. v 10.15 hodin vyšetření očí dětí pro objednané děti s MUDr. Královou

 

 1. 2. Kroužek angličtiny

 

 1. 2. Setkání rodičů předškoláků se zástupci ZŠ v Němčicích nad Hanou a ZŠ Nezamyslice, rodiče se dozví důležité informace se zaškolení dětí do prvního ročníku základní školy. 

 

 1. 2. Setkání s pejskem Benem a sledování výcviku dospělého psa.

Chovatelská abeceda a ochrana zdraví dětí při setkání s neznámým zvířetem.

 

Poutavé povídání o tom, jak máme pečovat o domácího mazlíčka s doporučením lékaře a chovatelky v praxi. Prožitkové učení v mateřské škole.Plánované akce na leden

Datum konání: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019

DO 10. 1. 2019 PROSÍM UHRAĎTE ŠKOLNÉ A STRAVNÉ!

 

 1. 1. Zahájení provozu MŠ

Rodiče si mohou nechat objednat vyšetření očí dětí (150,- Kč).

Termín návštěvy MUDr. Králové bude upřesněn (jen pro objednané děti).

 

 1. 1. Školička nanečisto v ZŠ Němčice nad Hanou

Setkání předškolních dětí v Němčicích nad Hanou s bývalými předškoláky a paní učitelkou, která je přivítá u zápisu.

 

 1. 1. Školička nanečisto v ZŠ Nezamyslice

Setkání předškolních dětí ve spádové obci v Nezamyslicích v 8.30 hodin.

Děti mají možnost se setkat v prostředí školy se svými vrstevníky, mají možnost poznat školní prostředí a osobně poznat paní učitelku, která je přivítá u zápisu.

Děti mají možnost si vyzkoušet v prostředí třídy jednotlivé aktivity, které pro předškoláky ZŠ v Nezamyslicích připravila.

 

16 1.  Plánujeme divadlo ve spolupráci s Měst. KS Němčice nad Hanou odjezd v 8.30 hod

 

 1. 1. Projekt Zdravý úsměv 

Každý čtvrtek probíhá kroužek angličtinyPlánované akce na prosinec

Datum konání: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018

 1. 12. Rozsvícení stromečku ve spolupráci s OÚ Mořice

Setkání na návsi v Mořicích v 17. 00 hodin

 1. 12. Přišel k nám Mikuláš aneb školkové peklíčko

Setkání s Mikulášem, andělem, čertem a nadílka pro děti.

 

 1. 12. Plavání Vyškov

 

 1. 12. Babičko, dědečku, vyprávěj…..

Setkání se seniory ve spolupráci s OÚ Mořice v hasičské zbrojnici

Krátké recitační vystoupení dětí doplněné vánočními koledami

 

 1. 12. Divadelní představení pro děti, Výchova kultivovaného diváka, setkání se s Vánoční pohádkou činohra

O princezně a čertovi

 

 1. 12. Plavání Vyškov druhá lekce

 

 1. 12. Vánoční dílnička pro rodiče a děti, spojeno s vánočním tvořením a zdobením perníčků

 

 1. 12. Besídka pro děti v MŠ

Pod stromečkem překvapení?

Kdo přinesl dárky?

 

 1. 12. Besídka pro rodiče dětí v MŠ začátek v 15 hodin

 

 1. 12. Plavání Vyškov třetí lekce

  

 1. 12. Živý BETLÉM ve 14.00 hodin sraz v 13.30 hod v MŠ Mořice

Vystoupení nejen pro rodiče.

Spojení tradic se současností. Vánoce v Mořicích, Vánoce v obci Mořice.

Setkání na návsi u kostela sv. Martina ve 14 hodinPlánované akce na listopad

Datum konání: 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018

3. 11. Chceme si pomáhat

Pořad věnovaný tomu, že mezi námi jsou i děti, kterým je potřeba pomoci

/ děti mají i vozík, děti mají i bílou hůlku, děti jsou tu s námi, i když mají nějakou odlišnost a nejen děti, žijí tu s námi i takoví dospělí a my jim všichni chceme pomáhat/

 

6 11. Na návštěvě v zahrádce

Setkání s paní zahrádkářkou.. Povídání si o zelenině. Návaznost na projekty Zdravý úsměv a Jíme zdravě.

 

14. 11. Setkání s pejskem Benem

Náš malý kamarád, výchova a péče o domácího mazlíčka.

 

22. 11. Divadlo

Návštěva divadla v Němčicích, výchova kulturního diváka s širokým rozhledem.

 

27. 11. Tvořivá dílnička před Mikulášem

Pracovní dílnička pro rodiče a děti.Plánované akce na měsíc říjen

Datum konání: 1. 10. 2018 - 31. 10. 2018

4. 10. Výlet do Vitčického lesa environmentální výchova

Pozorování v přírodě

Barvy pozdního léta

Pozorování zvířátek v lese

 

8. 10. Malý logik dopoledne s hlavolamy

Cvičení s Menzou NTC, Malý logik v praxi

 

15. 10. Návštěva divadla v Němčicích nad Hanou

Setkání s pohádkou

Výchova kultivovaného dětského diváka

Cena 5o,- Kč

 

19. 10. DIVADLO JEDE DO Mořic

Výchova kultivovaného diváka

V 9 OO hod Vystoupení pana Marka Soldána

Vstupné 50,-Kč

 

20.10. Angličtina ve školičce aneb mluvíme s P. a A.

Angličtina

Ukázková hodina pro rodiče a děti

 

22. 10. Setkání s POLICIÍ ČR

Jezdíme a hrajeme si bezpečně

Naučný pořad ve spolupráci s POLICIÍ ČR, 

BESEDA S POLICISTOU v MŠ 9.15 hod bude upřesněno na nástěnce školy

 

 

24. 10. „Helloudýně“

Dýňové tvoření s dětmi a s rodiči

Příprava výstavky 

Výtvarka ve školce po školce

Začátek v pondělí v 15. 30 hodin

 

30. 10. Jablíčkové pečení

Pečou děti i rodiče jablíčkový štrůdl.Oznámení o přijetí

Datum konání: 21. 9. 2018

Rozhodnutí o přijetíPlánované akce na měsíc září

Datum konání: 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018

3.9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 s panem starostou Martinem Obručou

 

5.9. 2016 8.30 hod fotografování dětí na skříňky

 

21. 9. Drakiáda pouštění draků ve spolupráci s Obcí Mořice

zveme všechny rodiče a přátele školičky na setkání s DRAKY

Sraz v 16 00 hodin za Klusalovým na stezce

 

21.9. Výlet do Vitčického lesa za poznáváním přírody, za zvířátky do přírody

Sraz dětí do 7 30 hodin, předpokládaný návrat je v 12 20 hodin

Podrobnější informace budou vyvěšeny na nástěnce mateřské školy

 

26. 9. Těšíme se do divadla

Pořad ve spolupráci s MěstKS Němčice nad Hanou

Dopravu dětem zajistí Hasiči

Cena 50.- Kč

 

Angličtina s P. a A., plánujeme ukázkovou hodinu v říjnuNovější 1 3 6 10 15

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

Aktuality

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

026550