Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Přerušení provozu

Datum konání: 16. 3. 2020

Mimořádné opatření - přerušení provozu MŠ 001.jpgVarování koronavirus

Datum konání: 1. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Koronavirus.pdf

Doporučení a pokyny pro školy.pdfPlánované akce na březen

Datum konání: 1. 3. 2020 - 31. 3. 2020

 1. 3. Zdravý úsměv

Pořad věnovaný čištění zubů a péče o ústní hygienu aneb Zubního kazu se nebojíme!

 

 1. 3. Přijde k nám myslivec

Pan Milan Václavíček nám poví, jak a proč máme v zimních měsících pečovat o

 zvířátka a ptáčky v lese, jak se máme chovat v přírodě, proč máme přírodu chránit a jiné důležité zajímavé

 věci. Co ještě nevíme, to se dozvíme…

 

 1. 3. Jedeme do divadla

Výchova kultivovaného diváka. Těšíme se na pohádku, o čem bude?

Dozvíme se na nástěnce ve školičce, čas bude upřesněn, dopravu nám Měst KS

 

 1. 3. My jsme malí muzikanti

Pořad ve spolupráci s Knihovnou na Zámku v Mořicích a Andersenova KOUZELNÁ NOC S Andersenem

 

 1. 3. Noc s Andersenem bude upřesněno na nástěnce mateřské školy

můžeme si večer číst i o tom, jak je to v pohádce…..

Spaní ve školce s maminkou a tátou, proč ano a proč ne?

Ve školce se nebojíme, protože si v noci čteme, povídáme, hrajeme.

My se spolu radujeme, protože si notujeme.

My si všichni zpíváme, protože se rádi máme…

Vyprávíme pohádky, dáváme si hádanky.

Hrajeme si divadlo, koho by to napadlo?....

 

 1. 3. Byla jedna pohádka, babičko, dědečku, vyprávěj ….

Setkání se seniory v MŠ a spolupráce „Česko čte dětem…

“Pořad ve spolupráci se Zámeckou Knihovnou v Mořicích“

 

 1. 3. Výlet do Vitčického lesa

Dle příznivých podmínek a počasí, bude upřesněno na nástěnce školy.

Batůžek s výbavou s sebou

 

 1. 3. Vítání Jara a Otvírání žabích tůní spojeno s jarní vycházkou na Mokroš

Pozorování ptáků z návratu z teplých krajů v přírodě, pozorování rostlin, stromů a keřů

 

 1. 3. Jaro dělá pokusy s dětmi a rodiči

Dílnička se zahrádkou spojena s krátkým vystoupením dětí pro přátele školičky.

 

 1. 3. Přijde k nám pan rybář

Povídání o rybách i malinkých rybičkách v akváriu, o tom, kdo to žije u rybníka, v rybníce?

Kdo to létá nad rybníkem Mokrošem? Život kolem říčky Brodečky, kolem řeky Hané…

Proč máme mít před vodou respekt a jak se chránit, chovat v blízkosti vodních toků a proč a jak kamarádit s přírodou kolem vody?

Jací ptáčkové k nám přiletí z teplých krajin a proč máme vítat kukačku, která zakuká už brzy….Oznámení o přijetí

Datum konání: 28. 2. 2020

Výsledky přijímacího řízení do MŠ 44 WEB.pdfPlánované akce na únor

Datum konání: 1. 2. 2020 - 29. 2. 2020

 1. 2. Karneval pro děti a jejich rodiče ve spolupráci s Obecním úřadem, rej masek začíná ve 14.00 hodin v místní sokolovně

Organizace proběhne ve spolupráci s OÚ Mořice, Hasiči, Sokolem, Zahrádkáři

 1. 2. Karnevalový den ve školičce

Děti si přinesou masky a prožijí veselé dopoledne s maskami

Zaměřeno na tradice, zvyky a obyčeje při masopustním veselí

 1. 2. Setkání s divadlem v Němčicích nad Hanou a výchova kultivovaného diváka bude upřesněno na nástěnce školy

Pohádka odjezd v 8.15 hod  

 1. 2. v 10.15 hodin vyšetření očí dětí pro objednané děti s MUDr. Královou

Bude upřesněno na nástěnce školy 

Setkání rodičů předškoláků se zástupci ZŠ v Němčicích nad Hanou a ZŠ Nezamyslice, rodiče se dozví důležité informace se zaškolení dětí do prvního ročníku základní školy.

Bude upřesněno na nástěnce školy 

 1. 2. Setkání s se zvířátkem králíčkem HOPem a křečkem Bublinkou

sledování proměny zvířátek v čase s paní Markétkou, krmení, úklid a pomoc při chovu

Poutavé povídání o tom, jak máme pečovat o domácího mazlíčka s doporučením veterinárního lékaře a chovatelky v praxi.

Prožitkové učení v mateřské škole.

Chovatelská abeceda a ochrana zdraví dětí při setkání s neznámým zvířetem.

Zaměřeno na prevenci projekt „Aby se nic nestalo!“

 1. 2. Výlet do Vitčického lesa, odjezd  9. 54 hodin, návrat 12.06 hodin. Oteplovačky nutné.

Les v zimě a pozorování zvířátek a ptáčků, krmíme zvířata v lese.

Prožitkové učení.

 

Vítání občánků ve spolupráci s OÚ Mořice

Bude upřesněno na nástěnce školyPlánované akce na leden

Datum konání: 1. 1. 2020 - 31. 1. 2020

DO 10. 1. 2020 PROSÍM UHRAĎTE ŠKOLNÉ A STRAVNÉ!

 

 1. 1. zahájení provozu v MŠ
 2. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.2020

Setkání ve školce po školce

beseda s rodiči předškolních dětí, evaluace dětí s rodiči předškoláků

odborné přednášky pro rodiče předškoláků - 4 pátky

 1. 1. Školička nanečisto v ZŠ Nezamyslice bude upřesněno na nástěnce školy

Setkání předškolních dětí ve spádové obci v Nezamyslicích v 9 30 hodin

 1. 1. Školička nanečisto v ZŠ Němčice nad Hanou bude upřesněno na nástěnce školy

Setkání předškolních dětí v Němčicích nad Hanou

Děti mají možnost se setkat v prostředí školy se svými vrstevníky, mají možnost poznat školní prostředí a osobně poznat paní učitelku, která je přivítá u Zápisu.

Děti mají možnost si vyzkoušet v prostředí třídy jednotlivé aktivity, které pro předškoláky Základní škola v Nezamyslicích připravila. 

 1. 1. Projekt Zdravý úsměv

Zaměřeno na prevenci zubního kazu, čištění zubů, zdravá výživa, co zdraví prosívá a co škodí, výchova ke zdravému životnímu stylu

 1. 1. Výlet do Vitčického lesa, odjezd  9.54 hodin, návrat 12.06 hodin. Oteplovačky nutné.

Les v zimě a pozorování zvířátek a ptáčků.

Prožitkové učení.

Plánujeme divadlo ve spolupráci s Měst. KS Němčice nad Hanou odjezd v 8 15 hod

Stále probíhá logopedie pro děti s rodiči, rozpisy jsou na nástěnce školyŽivý Betlém

Datum konání: 24. 12. 2019

Vánoční Živý BETLÉM v Mořicích

24. 12. 2019

 

Sraz v mateřské škole ve 13 30 hodin

 

Informace pro rodiče dětí k vystoupení:

Oblečení pro děti teplé, dle uvážení, děti dostanou na hlavu čepičku zvířátka, pokud je možné, tak čepici vyberte tak, aby se na ni mohla dát i čepice zvířátka.

Těšíme se na Vás

Vaše učitelky

Alena Řezáčová

Pavlína Vránová

Marie Ondráková

Andrea Šimková, asistentka pedagogaPlánované akce na prosinec

Datum konání: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019

 1. Rozsvícení stromečku ve spolupráci s OÚ Mořice v 17 30 hod

Sraz u stromečku v 17 15 hod u OÚ, Setkání na návsi v Mořicích

 

 1. Přišel k nám Mikuláš aneb školkové peklíčko

Setkání s Mikulášem, andělem, čertem a nadílka pro děti.

  

 1. Babičko, dědečku, vyprávěj…..

Setkání se seniory ve spolupráci s OÚ Mořice v hasičské zbrojnici

Krátké recitační vystoupení dětí doplněné vánočními koledami

 

 1. Divadelní představení pro děti, Výchova kultivovaného diváka, setkání se s Vánoční pohádkou činohra

Divadlo Řád Červených nosů – Vánoční povídání o pejskovi a kočičce

 • Činoherní pohádka s písničkami
 • Dramatizace známých vyprávění z knihy Josefa Čapka
 1. Plavání Vyškov poslední lekce 
 2. Vánoční dílnička pro rodiče a děti, spojeno s vánočním tvořením a zdobením perníčků 
 3. Besídka pro děti v MŠ

Pod stromečkem překvapení?

Kdo přinesl dárky?

 1. Generální zkouška a příprava na Živý Betlém bude upřesněno na nástěnce školy
 2. Živý BETLÉM ve 14.00 hodin sraz v 13.30 hod v MŠ Mořice

Vystoupení nejen pro rodiče.

Spojení tradic se současností. Vánoce v Mořicích, Vánoce v obci Mořice.

Setkání na návsi u kostela sv. Martina ve 14 hodin

 • Sraz, kostýmy a organizační záležitosti budou ještě postupně upřesněné a vyvěšené na nástěnce školky


Plánované akce na listopad

Datum konání: 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Plavání ve Vyškově se uskuteční v termínech:

 1. 11. 2019
 2. 11. 2019
 3. 11. 2019
 4. 11. 2019

Informace na nástěnce školy

 1. 11. Chceme si pomáhat

Pořad věnovaný tomu, že mezi námi jsou i děti, kterým je potřeba pomoci

/ děti mají i vozík, děti mají i bílou hůlku, děti jsou tu s námi, i když mají nějakou odlišnost a nejen děti, žijí tu s námi i takoví dospělí a my jim všichni chceme pomáhat/

 1. 11. Na návštěvě v zahrádce

Setkání s paní zahrádkářkou paní Najmanovou

Povídání si o zelenině. Přímé pozorování

Sklizeň úrody, péče o zahradu

Návaznost na projekty Zdravý úsměv a Jíme zdravě.

 

 1. setkání s panem knihovníkem Tomem Pavelkou

Pořad a povídání s dětmi o knížkách, které mají rádi, návštěva místní knihovny Na zámku 

 

 1. 11. Setkání se zvířátkem projektový den ve školce

Náš malý kamarád, výchova a péče o domácího mazlíčka.

Davídkova želvička a zvířátko paní Markétky

Projekt: „Aby se nic nestalo“

 • Bezpečnost dětí na prvním místě
 • Zacházení dětí se zvířátkem
 • Krmení
 • Úklid a péče o domácího mazlíčka
 • Zvíře je láskyplný tvor, který potřebuje přívětivost a láskyplné zacházení

 

 1. 11. Divadlo

Návštěva divadla v Němčicích, výchova kulturního diváka s širokým rozhledem.

 

 1. 11. Tvořivá dílnička před Mikulášem

Pracovní dílnička pro rodiče a děti.

Tvořivá dílnička a příprava na JARMARK

 

 • výstava ve spolupráci s Hasiči v Mořicích
 • přijďte děti podpořit a zakoupit si výrobky ve dnech – 30. 11. 2019 v Hasičárně v Mořicích


Plánované akce na říjen

Datum konání: 1. 10. 2019 - 31. 10. 2019

 1. 10. Výlet do Vitčického lesa environmentální výchova

Pozorování v přírodě

Barvy pozdního léta

Pozorování zvířátek v lese

Lístečkové strašidýlko, domeček pro žížalu, pelíšek pro ježka

tvoření z přírodnin

 

 1. 10. Malý logik dopoledne s hlavolamy

Cvičení s Menzou NTC, Malý logik v praxi

 

 1. 10. Návštěva divadla v Němčicích nad Hanou

Setkání s pohádkou

Výchova kultivovaného dětského diváka

 

 1. 10. „Helloudýně“

Dýňové tvoření s dětmi a s rodiči

Příprava výstavky 

Výtvarka ve školce po školce

Začátek v pondělí v 15. 30 hodin

 

 1. 10. Jablíčkové vaření

Děti i rodiče, vaříme jablíčkový kompot
4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

Aktuality

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

035688