Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Plánované akce na březen 2021

Datum konání: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

4. 3.  Zdravý úsměv

Pořad věnovaný čištění zubů a péče o ústní hygienu aneb Zubního kazu se nebojíme!

 

 5. 3. Přijde k nám myslivec

Pan Milan Václavíček nám poví, jak a proč máme v zimních měsících pečovat o

 zvířátka a ptáčky v lese, jak se máme chovat v přírodě, proč máme přírodu chránit a jiné důležité zajímavé

 věci. Co ještě nevíme, to se dozvíme…

 

 8. 3. Divadlo ve školce

Výchova kultivovaného diváka. Těšíme se na pohádku, o čem bude?

Dozvíme se na nástěnce ve školičce, čas bude upřesněn, v případě COVID 19 situace náhradní program v mateřské škole 

  

 12. 3. My jsme malí muzikanti

Program věnovaný hudebně pohybovým činnostem

 

 15. 3. Andersenova pohádka

Pořad ve spolupráci s Knihovnou na Zámku v Mořicích a Andersenova KOUZELNÁ NOC S Andersenem

 

19. 3. Výlet do Vitčického lesa

dle příznivých podmínek a počasí, bude upřesněno na nástěnce školy.

batůžek s výbavou s sebou.

 

 23. 3. Noc s Andersenem bude upřesněno na nástěnce mateřské školy, spaní ve školce

můžeme si večer číst i o tom, jak je to v pohádce…..

Spaní ve školce s maminkou a tátou, proč ano a proč ne?

Ve školce se nebojíme, protože si v noci čteme, povídáme, hrajeme.

My se spolu radujeme, protože si notujeme.

My si všichni zpíváme, protože se rádi máme…

Vyprávíme pohádky, dáváme si hádanky.

Hrajeme si divadlo, koho by to napadlo?....

 

25. 3. Byla jedna pohádka, babičko, dědečku, vyprávěj ….

Setkání se seniory v MŠ a spolupráce „Česko čte dětem…

“Pořad ve spolupráci se Zámeckou Knihovnou v Mořicích“

 

 26. 3. Vítání Jara a Otvírání žabích tůní spojeno s jarní vycházkou na Mokroš

Pozorování ptáků z návratu z teplých krajů v přírodě, pozorování rostlin, stromů a keřů

 

 • Jaro dělá pokusy s dětmi a rodiči

Dílnička se zahrádkou spojena s krátkým vystoupením dětí pro přátele školičky.

 

 31. 3. Přijde k nám pan rybář

Povídání o rybách i malinkých rybičkách v akváriu, o tom, kdo to žije u rybníka, v rybníce?

Kdo to létá nad rybníkem Mokrošem? Život kolem říčky Brodečky, kolem řeky Hané…

Proč máme mít před vodou respekt a jak se chránit, chovat v blízkosti vodních toků a proč a jak kamarádit s přírodou kolem vody?

Ptáčkové k nám přiletí z teplých krajin a proč máme vítat kukačku, která zakuká už brzy….Básnička pro děti

Datum konání: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

Básnička o knize

Knížky máme všichni rádi,

kolik v nich je tajemství?

kdo poslouchá, dobře ví,

že tam bydlí pohádky,

s nádhernými obrázky,

ale také básničky,

říkadla a písničky.Hudební písně pro děti, nejen z Mořické školky

Datum konání: 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

pís1.jpg

pís2.jpg

 

pís3.jpg

 

 

pís4.jpg

 

písně.jpg

 

pís5.jpg

 

pís6.jpg

 

pís7.jpgProcvičování pro děti ve volných chvílích

Datum konání: 1. 3. 2021 - 21. 3. 2021

Vážení zákonní zástupci dětí,

milé děti,

naši šikovní předškoláčci,

 

 

děti i rodiče si ve chvílích volna mohou procvičovat:

Adámku, Míšo, Kristýnko, Lukášku, Majky pokuste se, nebojte se, radujte se, prostě si cvičení jen zkuste!!!

Je to distanční podpora předškolních dětí u Zápisu, možnost procvičování jednotlivých cvičení a her

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

 

Zdraví Vás, milé děti i Vaše rodiče

 

učitelky mateřské školy

Alena Řezáčová, Pavlína Vránová

a asistentky pedagoga

Marie Ondráková, Kamila MorongováUsnesení vlády ČR

Datum konání: 1. 3. 2021 - 21. 3. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí:

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. února 2021

č. 200 o přijetí krizového opatření

 V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021,

kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

Atd….bod

 1. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

Atd…..bod

 1. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně 3 nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

Ing. Andrej Babiš, v. r. předseda vlády

 

Mateřská škola Mořice předá 1. 3. 2021 předškolním dětem a jejich zástupcům pracovní listy i náměty na činnosti po dobu přerušení provozu ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

Mgr. Alena Řezáčová

ředitelka školy

 

V Mořicích dme: 28. 2. 2021

 

 Plánované akce na únor 2021

Datum konání: 1. 2. 2021 - 28. 2. 2021

2. 2.  Projekt zdravý úsměv

Jak si správně čistit zoubky, co je k čištění potřeba.

4. 2. Vycházka ke školnímu krmítku

Povídání o ptácích v zimě, sypání krmiva do krmítka – chráníme přírodu a zvířátka v ní.

8. 2. Oční prevence ve školičce

Cvičení zraku s kartami.

10. 2. Setkání rodičů předškoláků se zástupci ZŠ

Setkání proběhne v ZŠ v Němčicích nad Hanou a ZŠ Nezamyslice, rodiče se dozví důležité informace se zaškolením dětí do prvního ročníku základní školy – dle situace COVID – 19.

15. 2.  Projektový den ve školičce s robotickými včelkami BeeBot.

16. 2. Chytré makovičky

Projektový den s hlavolamy – cvičení logického myšlení – Lonpos, předškolákův trenažér a jiné hlavolamy.

17. 2. Divadélko první pomoci (II. Lekce)

Ve spolupráci s červeným křížem – cena divadla 50,- (dle situace Covid – 19 a počtu dětí ve školce)

22. 2.  Setkání s pejskem Benem

Sledování proměny ze štěněte na dospělého psa.

Chovatelská abeceda a ochrana zdraví dětí při setkání s neznámým zvířetem.

Poutavé povídání o tom, jak máme pečovat o domácího mazlíčka s doporučením lékaře a chovatelky v praxi. Prožitkové učení v mateřské škole.

23. 2.  Setkání s pejskem Lilly

Sledování jejího výcviku.

25. 2. Hravá angličtina ve školičce s kamarádkou Albitužkou.

 

 • Všechny změny programu budou uvedeny na nástěnce školy a plně vynahrazeny.


Plánované akce na leden

Datum konání: 1. 1. 2021 - 31. 1. 2021

Do 5. 1. 2021 PROSÍM UHRAĎTE ŠKOLNÉ I STRAVNÉ !!

 

4.1. Zahájení provozu v MŠ

 

Setkání ve školce po školce pokud to COVID - 19 dovolí.

12. 1. 2021

19. 1. 2021

26. 1. 2021

Beseda s rodiči předškolních dětí, odborné přednášky pro rodiče předškoláků.

 

14. 1. Školička nanečisto v ZŠ Nezamyslice

Setkání předškolních dětí v Nezamyslicích v 9:30 hodin, v případě uvolnění COVID - 19.

15. 1.  Školička nanečisto v ZŠ Němčice nad Hanou

Setkání předškolních dětí v Němčicích nad Hanou v 9:30 hodin, v případě uvolnění COVID - 19.

 

Děti mají možnost se setkat v prostředí školy se svými vrstevníky, mají možnost poznat školní prostředí a osobně poznat paní učitelku, která je přivítá u Zápisu 2021.

Děti mají také možnost si vyzkoušet v prostředí třídy jednotlivé aktivity, které pro předškoláky ZŠ připraví.

 

25. 1. Karneval ve školce

Projektový den v maskách s písničkami, tancem a hrovými činnostmi zaměřené na masopustní tradice, zvyky a obyčeje.

 

 • Dále plánujeme divadlo ve spolupráci s Měst. KS Němčice nad Hanou - odjezd v 8:15 hodin v případě uvolnění COVID - 19.

 

 • Projekt Zdravý úsměv, sladkosti zubům škodí, zubní pasta a kartáček nám prospívají.

 

 • Stále probíhá Logopedická prevence pro děti s rodiči, dle situace COVID - 19.

 

V případě, že se neuskuteční některá plánovaná akce, děti mají náhradní program a zákonní zástupci dětí jsou informováni o změně na nástěnce školy.Oznámení o uzavření provozu v době Vánoc 2020/2021

Datum konání: 23. 12. 2020 - 4. 1. 2021

Uzavření provozu Vánoce 2021.jpgPlánované akce na prosinec

Datum konání: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2020

 7. 12. Přišel k nám Mikuláš

Setkání s Mikulášem, andělem a čertem a nadílka pro děti.

 

9. 12. Babičko, dědečku, vyprávěj...

Vánoční setkání s knížkami pro děti, vyprávění o tom, co nám babička a děda vyprávěli.

Tentokrát bez seniorů, vánoční vystoupení dětí v hasičské zbrojnici NEBUDE. Covidová situace nám to letos bohužel neumožňuje. 

 

10. 12. Vánoční dílnička na dálku

Vánoční dílnička pro rodiče a děti se uskuteční na dálku, která bude spojena s vánočním tvořením s rodiči a dětmi. Navážeme na zdobení všeho druhu a nezapomeneme na tradiční zdobení cukroví a perníčků.

 

18. 12. Přišlo k nám KOUZLO VÁNOC

Vánoční nadílka pro všechny děti ve školce. Kdo přinesl do mateřské školy dárky?

 

24. 12. Živý Betlém se letos NEUSKUTEČNÍ

Bude nahrazeno zpíváním u stromečků v rodinách.Plánované akce na listopad

Datum konání: 1. 11. 2020 - 30. 11. 2020

 1. 11. Chceme si pomáhat

Pořad věnovaný tomu, že mezi námi jsou i děti, kterým je potřeba pomoci

/ děti mají i vozík, děti mají i bílou hůlku, děti jsou tu s námi, i když mají nějakou odlišnost a nejen děti, žijí tu s námi i takoví dospělí a my jim všichni chceme pomáhat/

 1. 11. Na návštěvě v zahrádce

Setkání s paní zahrádkářkou paní Najmanovou

Povídání si o zelenině. Přímé pozorování

Sklizeň úrody, péče o zahradu

Návaznost na projekty Zdravý úsměv a Jíme zdravě.

 

 1. 11. setkání s panem starostou obce na obecním úřadě

Kdo pracuje na Obecním úřadě? Kdo pracuje v kadeřnictví? Kdo pracuje ve stolárně? Kdo pracuje v ZOD Agrispol Mořice?

V obci nejsme sami, víme, kdo tu žije.

Seznamuje se s řemesly, osobnostmi, s místními pamětihodnostmi

16. 11. Setkání se zvířátkem projektový den ve školce

Náš malý kamarád, výchova a péče o domácího mazlíčka.

Davídkova želvička a zvířátko paní Markétky

Projekt: „Aby se nic nestalo“

 • Bezpečnost dětí na prvním místě
 • Zacházení dětí se zvířátkem
 • Krmení
 • Úklid a péče o domácího mazlíčka
 • Zvíře je láskyplný tvor, který potřebuje přívětivost a láskyplné zacházení

 

 1. 11. setkání s panem knihovníkem v místní Zámecké knihovně

Povídání o knížkách a ukrytých pohádkách v knížkách

 • Návštěva divadla v Němčicích, výchova kulturního diváka s širokým rozhledem.

 

 1. 11. Tvořivá dílnička před Mikulášem

Pracovní dílnička pro rodiče a děti.

Tvořivá dílnička a příprava na JARMARK

 

 • trhy ve spolupráci s Hasiči v Mořicích a obcí20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

040605