Mateřská škola Mořice
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Plánované akce na červen 2024

Plánované akce na červen 2024Datum konání:
1.6.2024
Datum ukončení:
30.6.2024

5.6. Sportovní olympiáda mateřských škol Mikroregionu Němčicko v Doloplazech

s sebou: sportovní oděv, sportovní obuv, pokrývka hlavy NUTNÁ, pití, svačina, sluneční brýle

Sraz dětí do 7.00 hodin

7. 6. a 14. 6. Jóga pro děti

lekce jógového cvičení s panem Ing. Michalem Hamalou

 

11. 6. Projektový den s Policií ČR

prohlídka policejního auta, opakování pravidel bezpečného pohybu u cesty s reflexními prvky

 

13. 6. Pasování předškoláků

slavnostní rozloučení s předškoláky v mateřské škole za přítomnosti zákonných zástupců dětí a pana starosty Tomáše Pavelky          Začátek v 16. 00 hodin

po pasování proběhne focení dětí na TABLO

 

17. 6. Setkání s letadly

projektový den ve školce – povídání o letadlech a názorné ukázky modelů letadel s panem Ing. Josefem Korčákem

 

18. 6. Výlet, exkurze do Vitčického lesa

sběr lesních plodů, pozorování hub, keřů a stromů. Proměna lesa v letním období

s sebou: pevná obuv, sportovní oděv, pokrývka hlavy, sluneční brýle, svačina pití

sraz dětí do 7. 00 hodin

 

20. 6. Projektový den s hasiči v Mořicích

ukázka hasičské výzbroje a výstroje, poučení dětí o tom, proč jsou hasiči velice důležití v našem životě

manipulace s ohněm v letních dnech, dětem do ruk oheň nepatří

 

 

26. 6. Projektový den s vodou

poučení dětí o chování u vody na koupališti, u rybníka, u moře

hrátky s vodou, experimenty, měření vody, ochlazování dětí v horkém počasí

 

27. 6. Schůzka se zástupci NOVĚ přijatých dětí v MŠ Mořice v 16.00 hodin

 

28. 6. Projektový den zahájení léta

akce bude probíhat na kopci u zámku ve spolupráci s obecním úřadem

soutěže budou probíhat v zálesáckém stylu, opékání špekáčkům závěrem

začátek v 16:00 hodin

 

Změna programu vyhrazena a včas oznámena na nástěnce školy

 

Červenec 2024

Prázdninový provoz proběhne ve dnech: 1. 7. – 14. 7. 2024

Prosíme rodiče o uhrazení poloviční částky školného (250,-)       SRPEN NEPLATIT!

 

Děkujeme všem rodičům, přátelům a příznivcům Mateřské školy Mořice za podporu a přízeň MŠ a za to, že se věnují svým dětem.

Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Alžbětě Adamíkové (za výuku angličtiny v průběhu celého školního roku), panu Jaroslavu Fišerovi, panu Ing. Janu Dostálovi, panu Ing. Michalu Hamalovi, paní Daně Kučové

Děkuji všem zaměstnancům za spolupráci ve školním roce 2023/2024.

Mgr. Alena Řezáčová, v.r.

 

Zahájení školního roku 2024/2025 proběhne 2. 9. 2024

Informativní schůzka pro školní rok 2024/2025 proběhne

2. 9. 2024 v 16.00 hodin

 

Krásné prázdniny vám přeje celý kolektiv MŠ.

Mgr. Alena Řezáčová, v.r.

ředitelka školy