Mateřská škola Mořice
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

Historie mateřské školy v Mořicích sahá od roku 1950, když byl zřízen tak zvaný žňový útulek pro malé děti, jejichž matky pracovaly v nově založeném Jednotném zemědělském družstvu Mořice a o jejich děti by se neměl kdo postarat. Později v roce 1954 byla zřízena v adaptovaných místnostech bývalého národního výboru mateřská škola, která po různých úpravách sloužila dětem až do roku 1973. Dnešní podoba Mateřské školy Mořice byla vybudována rozsáhlou adaptací budovy bývalého hostince č. p. 1 „ Na Lapači,“ když tuto budovu, která sloužila místnímu JZD jako skladiště obilí a osiva, družstvo bezplatně předalo Místnímu národnímu výboru (MNV) k plánované výstavbě mateřské školy.

Adaptace budovy byla velmi rozsáhlá a náročná a musela splňovat všechny požadavky nejen stavební a řemeslné, ale také hygienické a bezpečnostní, aby dílo mohlo být kolaudováno pro 32 dětí předškolního věku, jak byla vyčíslena tehdejší kapacita školy. Stavební práce byly provedeny místními zedníky a brigádníky z řad občanů a složek Národní fronty. Bylo odpracováno celkem 13 300 brigádnických hodin. Hodnota díla byla vyčíslena částkou 793 tisíc Kč. Součástí školy byla také nová kuchyně s maximální kapacitou až 200 obědů denně a mohla být využívána i pro Základní školu Mořice a pro Mateřskou školu Pavlovice. Slavnostní otevření nové Mateřské školy v Mořicích bylo 26. srpna 1973.

V devadesátých letech minulého století došlo k zavedení plynového vytápění a byla zrušena kotelna na tuhá paliva (uhlí a koks). Postupně byla škola dále vylepšována, modernizována a také vlivem nových předpisů byla i snížena kapacita školy jen na 16 dětí. Byla zrušena kuchyně a jídlo pro děti se musí dovážet z obce Nezamyslice. V roce 2008 byla zabudována nová plastová okna, celá budova byla nově vymalována a vybavena novým nábytkem. Dvůr školy byl rekonstruován na „ Motýlí zahradu“ a dětské hřiště.

Ředitelkami MŠ byly Marie Diblíková, Marie Nováková, Eliška Strašáková, Milada Kouřilová, Vlasta Klabníková z Pivína, od roku 2004 do roku 2011 byla ředitelkou Anna Přikrylová z Nezamyslic. Po odchodu A. Přikrylové byla ředitelkou Anna Milčáková z Mořic. Od roku 2015 je ředitelkou Mgr. Alena Řezáčová z Vitčic.